พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-8067-8 โทรสาร 0-7444-6682
เวลาเปิดทำการ
วันอังคาร - วันเสาร์
เวลา 9.00-16.00 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์