เมื่อวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 7-8 ตุลาคม 2560 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับเทศบาลเมืองสะเดา จัดค่ายเยาวชนศึกษาธรรมชาติ รักษ์เขาเล่ สะเดา ให้กับนักเรียนและครูจากโรงเรียนเทศบาลอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ นักวิทยาศาสตร์ประจำพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ และนายพัน ยี่สิ้น ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศ.ดร.ปีเตอร์ อึง แห่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Lee Kong Chian มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ร่วมกันศึกษาตัวอย่างปูที่ถูกค้นพบจากเขาหินปูนในแถบพื้นที่อำเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัด “โครงการค่ายธรรมชาติศึกษา” ณ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จากองค์ความรู้ทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่นสู่เยาวชน นำไปสู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์พื้นที่ทางธรรมชาติแห่งเดียวในเมืองสะเดา เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 29-30 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับเทศบาลเมืองสะเดา จัดค่ายเยาวชน เรียน รู้ รักษ์ เขาเล่สะเดา ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

Pipat Soisook

North American Society for Bat Research หรือ NASBR ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับงานวิจัยค้างคาวมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 ซึ่งเป็นการประชุมของนักวิจัยค้างคาวจากทั่วโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุด และตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 เป็นต้นมา ได้มีการพิจารณามอบรางวัล Spallanzani Award เพื่อเป็นเกียรติกับนักวิจัยด้านค้างคาวจากประเทศนอกอเมริกาเหนือที่มีผลงานโดดเด่น โดยมีการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลจากสมาชิก NASBR ทั่วโลก และผ่านการคัดเลือกและตัดสินโดย Selection Committee ผู้ที่รับการพิจารณารับรางวัลนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีประวัติผลงานโดดเด่นตลอดการทำงานทางด้านการพัฒนางานวิจัย มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มีผลต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง รวมถึงการพัฒนาการศึกษา และ/หรือการอนุรักษ์ค้างคาว

Copyright © 2015-2025 Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum
Page designed and created by Thidawan.s