Blog

โรงเรียนศานติวิทยาโสร่ง จ.ปัตตานี

โรงเรียนศานติวิทยาโสร่ง จ.ปัตตานี

วันที่ 13 ก.พ. 62 ร.ร.ศานติวิทยาโสร่ง ป.1-6 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

Read More

โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสตรีอิสลามมูลนิธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากจังหวัดยะลา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

Read More
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา
โรงเรียนสุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โรงเรียนสุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 6-7 ก.พ. 62 ร.ร.สุวรรณวงศ์ ป.1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าชม ทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภายในพิพิธภัณฑ์

Read More

โรงเรียนวรพัฒน์ จ.สงขลา

วันที่ 1 ก.พ. 62 โรงเรียนวรพัฒน์ ป.2 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

Read More
โรงเรียนวรพัฒน์ จ.สงขลา
โรงเรียนมานะศึกษา จ.ยะลา

โรงเรียนมานะศึกษา จ.ยะลา

วันที่ 1 ก.พ.62 โรงเรียนมานะศึกษา จ.ยะลา ป.1 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

Read More

โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา จ.สงขลา

วันที่ 30 ม.ค. 62 โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ป.1-ป.3 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

Read More
โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา จ.สงขลา
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส

บรรยากาศการต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส ได้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

Read More

โรงเรียนวัดทุ่งสงวน จ.สงขลา

วันที่ 19 ม.ค. 62 ร.ร.วัดทุ่งสงวน อ.1 - ป.3 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

Read More
โรงเรียนวัดทุ่งสงวน จ.สงขลา
โรงเรียนชุมชนบ้านปือแนปีแน จ.ปัตตานี

โรงเรียนชุมชนบ้านปือแนปีแน จ.ปัตตานี

วันที่ 15 ม.ค.62 ร.ร.ชุมชนบ้านปือแนปีแน ป.4-5 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

Read More

เปิดรับสมัครแล้ว “การวาดภาพการ์ตูน”...

เปิดรับสมัครแล้ว " การวาดภาพการ์ตูน " สำหรับคนที่รักการวาดภาพสร้างสรรค์การ์ตูน ในสไตล์ของตนเอง โดยจะจัดอบรมวาดภาพในวันที่ 19 เมษายน 2562 นี้ อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 400 บาท หากน้องๆ คนไหนสนใจ สมัครได้ที่พิพิธภัณฑ์ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2562 ค่ะ รายละเอียดการอบรมตามภาพด้านล่างนะคะ (รับจำนวนจำกัดจ้า)

Read More
เปิดรับสมัครแล้ว “การวาดภาพการ์ตูน” สำหรับคนที่รักการวาดภาพสร้างสรรค์การ์ตูน

โครงการ

การประชุมนานาชาติ

About