หมวดหมู่: ค่าย

น้องจากค่าย high score ชั้นม.6

น้องจากค่าย high score ชั้นม.6

วันที่ 5 เมษายน 2562 น้อง ๆ จากค่าย high score ระดับชั้นม.6 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

Read More

ค่ายธรรมชาติเขาคอหงส์ สวนหลังบ้านของคนหาดใหญ่

วันที่ 15-16 มีนาคม 2562 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯจัดโครงการ " ค่ายธรรมชาติเขาคอหงส์ สวนหลังบ้านของคนหาดใหญ่ " ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในภาคใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Read More
ค่ายธรรมชาติเขาคอหงส์ สวนหลังบ้านของคนหาดใหญ่

About