หมวดหมู่: ชมนิทรรศการ

โรงเรียนสุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่

โรงเรียนสุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่

วันที่ 9-10 มกราคม 2563 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ได้จัดกิจกรรมนักเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์ฯ นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More

โรงเรียนบ้านคชศิลา จ.ยะลา

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นักเรียนจากโรงเรียนบ้านคชศิลา จังหวัดยะลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More
โรงเรียนบ้านคชศิลา จ.ยะลา
โรงเรียนบ้านบันนังดามา จ.ยะลา

โรงเรียนบ้านบันนังดามา จ.ยะลา

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นักเรียนจากโรงเรียนบ้านบันนังดามา จังหวัดยะลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 236 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More

โรงเรียนบ้านบารายี จ.สตูล

วันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านบารายี อ.1-ป.6 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More
โรงเรียนบ้านบารายี จ.สตูล
เปิดนิทรรศการ “Ocean Warming” อย่างเป็นทางการ

เปิดนิทรรศการ “Ocean Warming” อย่างเป็นทางการ

เปิดนิทรรศการ “Ocean Warming” อย่างเป็นทางการ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี บริเวณโถงชั้นลอย

Read More

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จ.สงขลา

วันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จังหวัดสงขลา อ.1-ป.2 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จ.สงขลา
โรงเรียนบ้านเทพา จ.สงขลา

โรงเรียนบ้านเทพา จ.สงขลา

วันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านเทพา จังหวัดสงขลา ระดับชั้น ป.1-2 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More

โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)

วันที่ 10 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) ระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
โรงเรียนบ้านไร่ อ.สะบ้าย้อย

โรงเรียนบ้านไร่ อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านไร่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ป.6 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคล้า จ.สงขลา

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคล้า เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

Read More
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคล้า จ.สงขลา

About