หมวดหมู่: นำชม

โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จ.ปัตตานี

โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จ.ปัตตานี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 รร.เตรียมศึกษาวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 เข้าชมนิทรรศการโดยมีทีมนักศึกษาอาสาสมัครบรรยายนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี

Read More

รร.บ้านท่าแซ จ.สงขลา

นที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รร.บ้านท่าแซ ระดับชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่6 เข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี โดยมีทีมนักศึกษาอาสาสมัครบรรยายให้ความรู้

Read More
รร.บ้านท่าแซ จ.สงขลา
ศูนย์เนิสเซอรี่ศรีตรัง คณะแพทยาศาสตร์ อ.หาดใหญ่

ศูนย์เนิสเซอรี่ศรีตรัง คณะแพทยาศาสตร์ อ.หาดใหญ่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เนิสเซอรี่ศรีตรัง คณะแพทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมรถไฟหรรษาเพื่อเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และยังให้เด็กๆ ได้ทำความรู้จักกับเปลือกหอยชนิดต่างๆเพื่อฝึกการสังเกตและจัดจำแนก

Read More

โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ในช่วงเช้าของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ร่วมทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีทีมนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรเป็นให้ความรู้ในหัวข้อ การคัดสรรตามธรรมชาติและการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต ห่วงโซ่อาหาร

Read More
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา
โรงเรียนศานติวิทยา

โรงเรียนศานติวิทยา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 รร.ศานติวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี

Read More

โรงเรียนอนุบาลสงขลา จ.สงขลา

วันที่6 กุมภาพันธ์ 2563 รร.อนุบาลสงขลา ระดับชั้นอนุบาล2 - ประถมศึกษาปีที่6 เข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี

Read More
โรงเรียนอนุบาลสงขลา จ.สงขลา
โรงเรียนเสนพงศ์ จ.สงขลา

โรงเรียนเสนพงศ์ จ.สงขลา

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนพงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 โรงเรียนเสนพงศ์ ช่วงเช้าเข้าเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการโดยมีทีมวิทยากรบรรยาย และในช่วงบ่ายทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯโดยมีทีมวิทยากรเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ให้ความรู้ ในหัวข้อ การคัดสรรตามธรรมชาติและการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต ห่วงโซ่อาหาร

Read More

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

วันที่ 17 มกราคม 2563 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ คณะคุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กับกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ได้เข้าเยี่ยมชม และฟังบรรยายนิทรรศการโดยเน้นวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Read More
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
โรงเรียนนาวาวิทย์ จ.ปัตตานี

โรงเรียนนาวาวิทย์ จ.ปัตตานี

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนนาวาวิทย์ จ.ปัตตานี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถายในพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More

โรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ตรัง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ตรัง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถายในพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More
โรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ตรัง

About