ติดต่อเรา – พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7428-8067-8

โทรสาร : 0-7444-6682

Emailpsu.museum@gmail.com

ติดต่อการเข้าชม กดที่นี่

About