การเข้าชม – พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ

  1. เด็ก / นักเรียน / บุคลากร ม.อ. ราคา 20 บาท
  2. ผู้ใหญ่ / คุณครู / บุคลากรทั่วไป ราคา 30 บาท
  3. เด็กเล็ก เข้าชมฟรี !

เปิดเข้าชม
วันอังคาร – วันเสาร์
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 9.00-16.00 น.

หมายเหตุ :

  1. หากสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ สามารถเข้าชมด้วยตนเอง โดยชำระค่าเข้าชมได้ที่หน้าห้องจำหน่ายตั๋วได้เลยค่ะ
  2. หากเกิดการจองซ้ำซ้อนวันและเวลา ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ทำการจองลงทะเบียนก่อน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปอีกครั้งค่ะ
  3. หากมีการจองการเข้าชมและจองเข้าทำกิจกรรมพิเศษ จะต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

หากมีข้อสงสัยติดต่อ 074-288-067

จองเข้าชมแบบหมู่คณะ – กดที่นี่

About