Blog

โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา

โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ในช่วงเช้าของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ร่วมทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีทีมนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรเป็นให้ความรู้ในหัวข้อ การคัดสรรตามธรรมชาติและการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต ห่วงโซ่อาหาร

Read More

โรงเรียนศานติวิทยา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 รร.ศานติวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี

Read More
โรงเรียนศานติวิทยา
โรงเรียนอนุบาลสงขลา จ.สงขลา

โรงเรียนอนุบาลสงขลา จ.สงขลา

วันที่6 กุมภาพันธ์ 2563 รร.อนุบาลสงขลา ระดับชั้นอนุบาล2 - ประถมศึกษาปีที่6 เข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี

Read More

โรงเรียนเสนพงศ์ จ.สงขลา

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนพงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 โรงเรียนเสนพงศ์ ช่วงเช้าเข้าเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการโดยมีทีมวิทยากรบรรยาย และในช่วงบ่ายทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯโดยมีทีมวิทยากรเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ให้ความรู้ ในหัวข้อ การคัดสรรตามธรรมชาติและการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต ห่วงโซ่อาหาร

Read More
โรงเรียนเสนพงศ์ จ.สงขลา
เปิดรับสมัคร ” เทคนิควาดภาพการ์ตูนสัตว์ ” สำหรับคนที่รักการวาดภาพสร้างสรรค์การ์ตูน

เปิดรับสมัคร ” เทคนิควาดภาพการ์ตูนสัตว์ &...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการวาดภาพการ์ตูนสัตว์ ** รับสมัครจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันนี้ - 27 มีนาคม 2563 ** จัดกิจกรรมในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 9.00-15.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงาน : 074-288-067 ผู้ประสานงาน : 082-2435164 (มุก)

Read More

เปิดรับสมัครแล้ว “การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ** รับสมัครจำนวนจำกัด 10 ท่านเท่านั้น** จัดกิจกรรมในวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-15.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงาน : 074-288-067 ผู้ประสานงาน : 093-1394788 (ซากีนะห์)

Read More
เปิดรับสมัครแล้ว “การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์”
โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม จ.สงขลา

โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม จ.สงขลา

วันที่ 24 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม เข้าเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More

การอบรมภาคปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างทรัพยากรในพื้น...

การอบรมภาคปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปักตำบลตันหยงโป โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานสนับสนุนในการอนุรักษ์ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านตันหยงโป

Read More
การอบรมภาคปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปักตำบลตันหยงโป
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

วันที่ 17 มกราคม 2563 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ คณะคุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กับกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ได้เข้าเยี่ยมชม และฟังบรรยายนิทรรศการโดยเน้นวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Read More

ภาพบรรยากาศ วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 11 มกรา...

ภาพบรรยากาศ วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ภาพบรรยากาศ วันเด็กแห่งชาติปีนี้ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีนี้มีกิจกรรมพิเศษมากมาย

Read More
ภาพบรรยากาศ วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

About